Fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL

De besturen van de:

 1. in de gemeente Helmond gevestigde voetbalvereniging: SPORTCLUB HELMONDIA (SC Helmondia), kantoorhoudende te 5703 DX Helmond, sportpark de Braak 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidoost-Nederland onder nummer 40235319; en
 2. in de gemeente Helmond gevestigde Rooms Katholieke Sport Vereniging MULO (R.K.S.V. MULO), kantoorhoudende te 5703 DX Helmond, sportpark de Braak 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zuidoost-Nederland onder nummer 40236591;

hierna ook te noemen: de verdwijnende verenigingen;

stellen het volgende vast:

 1. De verdwijnende verenigingen vinden het wenselijk te fuseren in de zin van artikel 309 en verder van titel 7 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe door hen op te richten vereniging, te weten:
  Sportvereniging De Braak (S.V. De Braak),
  te vestigen te 5703 DX Helmond, de Braak 5,
  hierna ook te noemen: de verkrijgende vereniging.
 1. De verkrijgende vereniging verkrijgt ten gevolge van deze fusie de vermogens, derhalve zowel de activa en passiva van de verdwijnende verenigingen.
 1. De in de fusie participerende verenigingen zijn beide verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en hebben derhalve dezelfde rechtsvorm.
 1. De ontwerpakte van oprichting van de verkrijgende vereniging (Statuten) wordt als Annex A hieraan gehecht.
 1. De vermogenstoestand van de verkrijgende vereniging zal na de fusie aan de schuldeiseres van de verdwijnende verenigingen niet minder waarborg bieden voor voldoening van hun vordering(en), dan vóór de fusie het geval is.
 1. De boekjaren van de verkrijgende vereniging en de verdwijnende verenigingen lopen gelijk. Het boekjaar van de verdwijnende verenigingen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van elk jaar. Het boekjaar van de verkrijgende vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van elk jaar.
 1. De laatste vermogensopstellingen en financiële verantwoordingen van de verdwijnende verenigingen zijn opgemaakt naar de toestand per 30 juni 2019. Per fusiedatum zal de laatste vermogensopstelling van de verdwijnende verenigingen worden opgemaakt die tevens zal gelden als begin vermogensopstelling van de verkrijgende vereniging.
 1. Geen van de bij de fusie betrokken verenigingen is ontbonden, verkeert in staat van faillissement, danwel heeft surséance van betaling verkregen.
 1. Er zijn geen personen die anders dan als lid bijzondere rechten in de zin van artikel 312 lid 2 sub c juncto artikel 320 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hebben jegens de verdwijnende verenigingen.

Zij doen hierbij het volgende fusievoorstel:

Artikel 1.
De verkrijgende vereniging en de verdwijnende verenigingen gaan een juridische fusie in de zin van artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan, ten gevolge van welke fusie:

 1. de vermogens van de verdwijnende verenigingen onder algemene titel zullen worden verkregen door de verkrijgende vereniging;
 2. de verdwijnende verenigingen zullen alsdan ophouden te bestaan.

Artikel 2.
De naam van de verkrijgende vereniging zal zijn:
Sportvereniging de Braak (SV de Braak),
welke statutair gevestigd zal zijn te Helmond.

Artikel 3.
Alle leden van de verdwijnende verenigingen zullen automatisch lid worden van de verkrijgende vereniging.

Artikel 4.
De statuten van de verkrijgende vereniging zullen conform het hieraan als Annex A gehechte ontwerp van de akte van oprichting luiden.

Artikel 5.
Er zijn geen personen die anders dan als lid bijzondere rechten in de zin van artikel 312 lid 2 sub c juncto artikel 320 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hebben jegens de verdwijnende verenigingen.

Artikel 6.
In verband met de juridische fusie worden geen voordelen toegekend aan bestuurders van de te fuseren verenigingen of aan anderen die bij de fusie betrokken zijn.

Artikel 7.
De laatste jaarlijkse vermogensopstelling en financiële verantwoording van de verdwijnende vereniging is opgemaakt naar de toestand per 30 juni 2019. De verkrijgende vereniging zal na de fusie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 de financiële gegevens van de verdwijnende vereniging in haar jaarrekening of andere financiële verantwoording opnemen en verantwoorden.

Artikel 8.
De huidige werkzaamheden casu quo activiteiten van de verdwijnende verenigingen zullen worden voortgezet door de verkrijgende vereniging.

Artikel 9.
De besluitvorming ten aanzien van de fusie ligt bij de algemene ledenvergadering van de respectieve verdwijnende verenigingen. Deze kennen geen andere organen die civiel juridische goedkeuring moeten verlenen aan het besluit tot fusie.

Artikel 10.
Voor de samenstelling van het bestuur van de verkrijgende vereniging zal het volgende gelden:

Het bestuur zal na oprichting voorlopig bestaan uit de leden van de stuurgroep:

 1. Joop Slegers, voorzitter
 2. Henri van de Kerkhof, secretaris
 3. Nathalie van Beers, penningmeester
 4. René Daniëls, lid
 5. Arjen Vos, lid
 6. Harm van Stiphout, lid
 7. Marco Schriks, lid

De stuurgroep heeft de opdracht binnen zes maanden na oprichting een nieuw bestuur aan te stellen. Dit bestuur bestaat ook uit 7 personen:

 1. nn, voorzitter
 2. nn, secretaris
 3. nn, penningmeester
 4. nn, lid
 5. nn, lid
 6. nn, lid
 7. nn, lid

Artikel 11.
De redenen voor de fusie, alsmede de toelichting van het fusievoorstel uit juridisch, sociaal en economisch oogpunt worden door de besturen van de bij de fusie betrokken verenigingen vermeld in Annex B.

Artikel 12.
Dit fusievoorstel, alsmede de bij het fusievoorstel behorende annexen, zullen worden neergelegd ten kantore van het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Zuidoost-Nederland. Deze neerlegging zal voorts worden gepubliceerd in het landelijk verspreid dagblad De Telegraaf.

Getekend te Helmond op  21-Maart-2020

Bestuursleden Helmondia:

Harm van Stiphout

____________________           

 

Stefan van Os

____________________

 

Nathalie van Beers

____________________

 

Rini van Tilburg

____________________

 

Henri van de Kerkhof

____________________

 

Bestuursleden MULO:

Arjen Vos         

____________________

 

Marco Schriks

____________________

 

Emile de Kimpe

____________________

 

Rob Swinkels

____________________

 

Pierre Hendrikx

____________________

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful